Strona główna » tematy biblijne » Biblia » Kto kupił Pole Garncarza?

Czy w relacji Mt 27:6-7 i Dz 1:18 jest sprzeczność?

w Mateusza 27:6-7 kapłani kupili pole Garncarza, uznając, że nie mogą wrzucić pieniędzy do świętego skarbca
w Dziejach 1:18  napisano o Judaszu: „Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię(...)”.

Należy rozróżnić dwie kwestie
Czyje było pole? (kto był właścicielem)
Kto je zakupił ?

1. Jeśli pośrednik w moim imieniu kupi dom (za moje pieniądze) to kto kupił ten dom? ja jestem jego właścicielem.

2. Taki sposób pośredniczenia i opis pośredniczenia nie odbiega od innych fragmentów Biblii:


3. Kapłani kupili pole w imieniu Judasza i dla niego (on był właścicielem):
W książce The Life and Times of Jesus the Messiah, czytamy: \"Nie wolno było przyjąć do świątynnego skarbca, z którego czerpano środki na zakup rzeczy świętych, pieniędzy zdobytych w sposób nieprawy. W takich wypadkach Prawo żydowskie nakazywało oddać pieniądze darczyńcy, a jeśli nalegał na ich przyjęcie — skłonić go do wydania ich na cel publiczny. (...) Stosując kruczek prawny, uznano, że pieniądze wciąż należą do Judasza i że to on przeznaczył je na zakupienie dobrze znanego ‚pola garncarza’”

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu