Strona główna » tematy biblijne » Prawo, ofiary » Odpoczynek Boga

O jakim odpoczynku mowa (Hebrajczyków 4:9-11)

Rdz 2:2-3
"A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym trudzie jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając."

Dzień od pierwszego do szóstego opisuje przygotowanie ziemi, stworzenie  ludzi. Te elementy dzieła stwórczego miały sie dalej rozwijać w dniu siódmym, zgodnie z planem Boga. Ludzie mieli zarządzać ziemią (Rodz 1:28-31) i żyć wiecznie (Rdz 2:16-17, Rz 5:12)

W dniu siódmym Bóg odpoczął - zaprzestał pracy stwórczej dotyczącej realizacji określonego planu (dotyczącego ziemi i ludzkości) -> odpoczął od swych dzieł (Hebr 4:10, por. "odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając" Rdz 2:3)

Dzień siódmy został uświęcony jako ten w którym zrealizuje się plan dotyczący ziemi. Wiec nadal dzień siódmy (odpoczynek) trwa [Hebr 4:1-4: "jeszcze trwa obietnica wejście do odpoczynku" por. Kolosan 2:16-17
(...) nowiu, czy sabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych (...)]

Ludzie nie weszli do tego odpoczynku z powodu nieposłuszeństwa (Hebr 4:6) -  plan Boga jeszcze nie jest zrealizowany. Bóg wyznaczył na nowo dzień wejścia do odpoczynku (Hebr 4:7).

Hebr 4:9-11:
" A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa"

"Pan Sabatu" - Jezus Chrystus (Mt 12:8) jako narzędzie Boga urzeczywistni jego plan. Zaprowadzi na ziemi raj - > uwolni od następstw grzechu (śmierci Rz 6:23 por. Ap 21:3-4, 2P 3:13)
Dodatkowo: Chrystus-Krolem

Jak można wejść do odpoczynku

Wchodzą Ci którzy uwierzą (Hebr 4:3) , że Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza (Hebr 2:9 -3:18; 4:14 - 5:10) i zgodnie z tą wiarą będą działać (Jana 17:3 (poznanie Boga oraz Chrystusa daje życie, por 1J 2:17) -> bo to poznanie woli Boga  (Mt 7:21-23 por. 1J 2:17) - >pod warunkiem wprowadzania wiedzy (woli Boga ) w czyn (Jak 2:14- 26)

 

 

 


Uwagi
1. Plan Boga co do zaprowadzenia raju na ziemi spełni się po zakończeniu Jego dnia odpoczynku.

2. "Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach" - mowa o czynach , przez które chcieli okazać się Żydzi prawi (stosowanie prawa mojżeszowego) por. Rz 10:3

3. Marka 2:27, 28:

Sabat powstał przez wzgląd na Izraelitów (upamiętnienie wyjścia z Egiptu).
Śmierć Jezusa podstawą do usunięcia prawa mojżeszowego  - a wiec i sabatu, który był "cieniem" (Kol 2:16-17, Hebr 10:1) tego co ma nadejść (zrealizowania zamierzenia Boga)Inne, uwagi margines:

Hebrajskie szawáʽ („przysięgać”) prawdopodobnie pochodzi od tego samego rdzenia, co széwaʽ („siedem”).

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu