Strona główna » tematy biblijne » Życie płciowe, narządy płciowe » Małżeństwo - rozpusta - rozwód

 1. przed grzechem (gdy ludzie byli doskonali) Stwórca nie dopuszczał możliwości rozwodu - Rdz 2:24
 2. Izraelici dostali takie możliwości ze względu na zatwardziałość serc (Mt 19:3-9) - > Stwórca nienawidzi rozwodów Mal 2:14-16
 3. Chrześcijanie - rozwiązanie małżeństwa dozwolone gdy*:
  • rozpusta** Mt 5:32
  • śmierć współmałżonka Rz 7:2-3
 4. W przypadku separacji
  • nie można współżyć z kimś innym ( 1 kor 7:10-11)

Przypisy:

* Oczywiście rozwód nie jest obowiązkowy. Jeśli ktoś będzie w stanie wybaczyć może pozostać w związku. To osobista decyzja. Natomiast rozwodząc się w takim wypadku nie łamie praw Boga.

** rozpusta - tłum gr porneía :  oznacza 

Warto też wiedzieć, że występuje też w Bibli w sensie symbolicznym.

 1. Stwórca nazwał Izrael swoją niewierną żoną, cudzołożnicą ->  Iz 54:5-6 -> Ez 16:15-29
 2. Chrześcijanie  praktykujący fałszywy kult - cudzołożnikami (Jak 4:4)

Dlatego w Lexicon Graecum Novi Testamenti - F. Zorell tak opisał symboliczne znaczenie słowa porneía w niektórych wersetach: „Odstępstwo od prawdziwej wiary, całkowite lub częściowe, odwrócenie się od prawdziwego Boga Jahwe ku cudzoziemskim bogom [4Kl 9:22; Jer 3:2, 9; Oz 6:10 itp.; gdyż związek Boga z Jego ludem był niejako duchowym małżeństwem]: Obj 14:8; 17:2, 4; 18:3; 19:2” (klamry wg oryginału; 4Kl w Septuagincie odpowiada 2Kl w tekście masoreckim).\"

 


Dodatkowe informacje:


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu