Strona główna » tematy biblijne » Biblia » Ostatnia Pascha Jezusa

Paschę obchodzono wieczorem po upływie 13 Nisan. Zwierze należało zabić między \"dwoma wieczorami\" (Wyj 12:6)*. Samo spożycie musiało wiec następować nocą** - 14 Nisan.

Jn 18:28
Wczesnym rankiem po wieczerzy Paschalnej Żydzi przyprowadzili Jezusa do Piłata. Sami do pałacu/pretorium \"nie weszli by sie nie skalać\" (Jn 18:28, por Dz 10:28) i by \"móc spożyć Paschę\".
O jaką paschę chodziło?


Jn 19:14
Przygotowanie do Paschy - jako 14 i 15 Nisan (uważane przez Żydów za jedno święto). Słowo paraskeué , tłum przygotowanie, występuje w 31 i 42 wersecie. Przygotowanie to dotyczyło 15 Nisan, którego wypadał w tym przypadku \"wielki szabat\"****.

*

 

**


***
Podczas Paschy składano dobrowolny pokojowy dar ofiarny, a kolejny, obowiązkowy, następnego dnia, 15 Nisan, pierwszego dnia Święta Przaśników. Żydzi obawiali się, że nie będą mogli spożywać tej drugiej ofiary, jeśli skalają się w sali, w której Piłat rozstrzygał sprawy sądownicze (A. Edersheim, The Temple )

 

****
Dzień 14 Nisan zawsze był szabatem. W 33 r n.e przypadał dodatkowo cotygodniowy \"dzień odpoczynku\" - nazywano go \"wielkim\", czyli podwójnym szabatem.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu