Strona główna » tematy biblijne » Bóg » Prawdziwy Bóg - stwórca wszystkiego i wszystkich

(Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. NW

 

Co mówił Jezus:

Ze wszystkich Ewangelii wynika, że Jezus był tym, który został posłany przez Boga Izraelitów - Jehowę Boga, wskazywał na proroctwa o nim mówiące. Jezus uczył jak sie modlić do tego Boga, jak postępować by mu sie podobać. Wskazywał nadrzędną rolę Boga w swoich działaniach (jako zależny, posłany, ten , który otrzymał od Boga).

 

 

Co mówili pierwsi Chrześcijanie o Bogu

W Dziejach apostolskich znajdziemy kilka znaczących informacji o prawdziwym Bogu.

O jakim Bogu nauczali:

1.  Dz 2:14-26

2. Dz 3: 12- 26

3. Dz 7:1-49

4.  Dz 10: 34-48 (mowa do pogan)

5. Dz 13:13-41

Z wszystkich tych wersetów wyraźnie wynika, ze nauczali o Bogu Izraela - Jehowie. Tym Bogu , który dał im prawo, proroków - proroctwa o mesjaszu. Bogu, który dał Jezusa, który go namaścił i wskrzesił. Bogu Jehowie, który stał sie Bogiem wszystkich narodów.

 

O kim Pisał Paweł

Paweł napisał o Bogu Chrześcijan, że dla nich jest jedne Bóg, i wyraźnie oddzielił osobę Boga (jednego) od osoby Pana Jezusa:

 

 

 

Bóg Izraelitów - Jehowa, stał sie Bogiem wszystkich narodów.

Bogiem Izraela był Jahwe / Jehowa:

Staje sie on Bogiem wszystkich narodów:

Więc naszym Bogiem jest Bóg - Jahwe /Jehowa, który ustanowił Chrystusa darem ofiarnym (Rz 3:24-25).

 

 

Co Bóg mówi sam o Sobie
Cytaty wg NW. W innych przekładach np. Katolickie wydanie Biblii Tysiąclecie( wyd. II) zamiast formy imienia Boga "Jehowa" - jest używane "Jahwe".

W Księdze Izajasza 43:10 Jehowa oznajmia:

Ma imię i jest najwyższy:

ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią.

Jest naprawdę Bogiem:

Jest Jedynym Bogiem prawdziwym:

Ja oznajmiłem i wybawiłem, i sprawiłem, że to usłyszano, gdy nie było wśród was obcego boga. Wy zatem jesteście moimi świadkami - brzmi wypowiedź Jehowy - a ja jestem Bogiem. I przez cały czas jestem ten sam; i nie ma nikogo, kto by wyzwolił z mojej ręki. Przystąpię do działania - i któż może ją zawrócić?"

 

Podsumowanie.

Wierzysz, że jest jeden Bóg? Czynisz bardzo dobrze. (Jak 2:19)

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu