Strona główna » tematy biblijne » Prawo, ofiary » Morderstwo a prawo mojżeszowe

Morderstwo
Za morderstwo wyrokiem była kara śmierci Rdz 9:5-6

Mściciel krwi
Karę na mordercy mógł wykonać najbliższy krewny płci męskiej (Lb 35:19)


Nieumyślne zabójstwo

Nieumyślny zabójca mógł się schronić w miastach schronienia ( Lb 35:6-32, Joz 20:2-9)


Wina za przelanie krwi

Stwórca uznaje krew za świętą, gdyż jest związana z życiem ((Kpł 17:11). Każde życie należy do Boga (Ez 18:4) i nikt nie ma praw go odebrać bez jego zgody.
Przelanie krwi niewinnej kala ziemię : "Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadość uczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ja przelał" Lb 35:33.
Jeśli więc nie znaleziono mordercy - wina za przelanie krwi spadała na miasto, które było najbliżej miejsca tego wydarzenia. Starsi składając ofiarę mieli złożyć oświadczenie, że ani nie widzieli kto jest sprawcą, ani nie przelali tej krwi Pwt 21:1-9.
Złożenie takiej ofiary miało przypominać Żydom, że potrzebują wybawienia od grzechu* , że Bóg nie toleruje morderców oraz, że są narodem świętym, wybranym:
"Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie. Ja bowiem, Jahwe, mieszkam pośrodku synów Izraela" (Lb 35:34)

 

* więcej informacji: Dlaczego Żydzi musieli składać ofiary ?

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu