Strona główna » tematy biblijne » Kobiety » Biblia a kobiety

 1. Jezus okazuje współczucie i nie trzyma się sztywno litery prawa (Mt 9:18-22 por z Mt 23:23)
 2. zakazuje opuszczania kobiet (rozwodów) z byle powodu Mt 19:3 -> 19:9
 3. prawo kobiet do opuszczenia niewiernego męża (Mt
 4. szacunek dla kobiet 1 P 3:7 -> ważny BARDZO , bo modlitwy napotkają przeszkody
 5. branie pod uwagę zdania żony, kobiet (1 Kor 7:5 por. 1Mojż 21:10-12 por 1Sm 25-35)
 6. nie maja nauczać w zborze (zob :Kobiety a nauczanie - co dokładnie mówi Biblia )
 7. traktować je z czystością (szacunkiem) - 1 Tm 5:2 por 1Król 2:19
 8. uzupełnieniem/pomocą/ mężczyzny
 9. respekt zarówna dla ojca jak i matki - Mojż 20:12
 10. pouczenia matki cenne równie jak ojca (Prz 1:8)
 11. Bóg posługiwał sie też prorokiniami (Sędziów 4:5; 2 Król 22:11-15)

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu