Strona główna » tematy biblijne » różne » Poncjusz Piłat

 1. Namiestnik Judei (Łk 3:1)
 2. Władza do karania śmiercią ( Mt 26:65-66 -> Jn 18:31)
 3. Sędzia (Jn  18:29-31 -> 19:13 )
 4. ? Prawo / władza do rozstrzygania konfliktów siłą (Łk 13:1)  

 

Przypisy:

Inne:

 1. Żona mieszkała z nim w Judei (Mt 27:19)
 2. Sprawa sądu nad Chrystusem - przyczynkiem do pojednania się z Herodem Antypasem (Łk 23:6-12)

Wzmianki historyczne:

 1. Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela, XVIII, III, 1)
 2. Filon z Aleksandrii (Legatio ad Caium, XXXVIII, 299-305)
 3. Justyn Męczennik
 4. inskrypcja w Cezarei (odnaleziona w 1961 r)

   

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu