Strona główna » Biblia, Pismo Święte » Księgi biblijne » Księga Przysłów » Cel księgi przysłów

Cel księgi Przysłów jest wyłuszczony zaraz na wstępie tej księgi w rozdziale 1 wersetach od 2 do 4.

Przysłów 1:2-4:
(oznaczenia w nawiasach moje)

NW:

dla poznania mądrości(1) i karności(2), dla rozpoznania wypowiedzi świadczących o zrozumieniu(3), dla przyjęcia karcenia(4), (które daje wnikliwość, prawość oraz umiejętność osądzania i prostolinijność) dla udzielenia niedoświadczonemu roztropności(4), a młodzieńcowi (5)- wiedzy umiejętności myślenia

NT:

"by mądrość(1) osiągnąć i karność (2), pojąć słowa rozumne(3), zdobyć staranne wychowanie (4): prawość, rzetelność, uczciwość; prostaczkom udzielić rozwagi(5), a młodym (6) rozsądku i wiedzy"

BW:

dla poznania mądrości (1) i karności (2), dla zrozumienia mów roztropnych (3), Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu (4), o sprawiedliwości i prawie, i prawości, Dla udzielenia prostaczkom roztropności(5), młodym(6) poznania i rozwagi

 

Księga podaje sześć celów, które powinniśmy osiągnąć dzięki jej studiowaniu.

  1. poznanie mądrości / by nauczyć  działania mądrego/
  2. poznanie karności
  3. zrozumienie lub rozpoznanie co to jest zrozumienie
  4. nauka / umiejętność przyjmowania pouczeń / karceń / wiedzy
  5. nauka rozwagi / roztropności
  6. pouczenie młodych / niedoświadczonych, nierozważnych/

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu