Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Na tronie Boga

Choć Stwórca cały czas był królem -> to byli też królowie wyznaczani przez niego do panowania nad jego narodem: "aby zasiadł na tronie władzy królewskiej Jahwe" 1 Krn 28:5 , dalej" Zasiadł na tronie Jahwe jako król" 1Krn 29:23

Czy przez to że zasiadł i był królem - Jahwe przestał nim być? Nielogiczne założenie wystarczy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest królem wszystkiego -> "Albowiem Jahwe jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkich BOGÓW" Ps 95:3

Warto zwrócić uwagę na władzę królewską Jezusa -> "przejmuje, dziedziczy tron Dawida (np. Jer 13:13; 22:30) - dostał tron Dawida Łk 1:32, dziedziczy wiec prawa wynikające z przymierza z Dawidem. Dlatego dostaję "ZIEMIE i narody w posiadanie" Ps 2:9 co potwierdza Dan 7:14: dano mu władzę - a służyły mu ludy, narody, języki.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu