Strona główna » tematy biblijne » Śmierć, piekło, hades, gehenna » Piec, ognisty piec

W Biblii symbolicznym piecem nazwano :

 1. jarzmo niewoli Egipskiej piecem (Pwt 4:20)
 2. dzień jak piec (Mal 3:19 lub 4:1)
  "Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec i wszyscy zuchwali oraz wszyscy, którzy popełniali niegodziwość, staną się jak ścierń. I pochłonie ich ten nadchodzący dzień"
  Piec symbolem wykonania wyroku. Ci na których wykonano wyrok - staną sie tym co pali sie w piecu.
 3. Nieprzyjaciele Boga - jakby piecem ognistym :  "Uczynisz z nich jakby piec ognisty" Ps 21:9
 4. Cudzołożnicy - podobni są do pieca piekarza (Ez 7:4)
 5. Chwasty (niegodziwcy) wrzuceni do ognistego pieca (Mt 13:42)

Literalny piec stojący na ziemi:

 1. paleni w nim prawdziwi czciciele Boga przez Nabuchodonozora (Dn 3 rozdział)

Inne z piec:

 1. roślinność polną wrzuca sie do pieca Mt 6:30
 2. chleb pieczony w piecu ( Kpł 26:26)


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu