Strona główna » tematy biblijne » EMET » Dusza = życie

Zajrzałem do Interlinii Vocatio - Tom PROROCY - i...
 "I_rozciągnął_się nad_dzieckiem [hebr.: < vajjithmodhedh 'al-hajjeledh >] trzy razy, i_zawołał [hebr.: < szalosz pe'amim vajjiqra' >] do_JHWH [hebr.: < 'el-jehva(h) >] i_powiedział [hebr.: < vajjo'mar >]: JHWH, Boże_mój [hebr.: < jehva(h) 'elohaj >] wróć proszę [hebr.: < taszaw na' >] życie_dziecka [hebr.: <nefesz-hajjeledh >] tego [hebr.: < hazze(h) >] do_**_niego [hebr.: < 'al-qirbo >].
 I_wysłuchał JHWH [hebr.: < vajjiszma' jehva(h) >] *_głosu Eliasza [hebr.: < beqol 'elijjahu >] i_wrócił [hebr.: < vattaszow >] życie_dziecka [hebr.: < nefesz-hajjeledh >] do_**_niego [hebr.: < 'al-qirbo >] i_ożyło [hebr.: < vajjechi >]." -- ed. 2008, 1 i 2 Księgę Królów [ew.: Królewską] tłumaczył Janusz Kaczmarek [por. str. IV].


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu