Strona główna » tematy biblijne » EMET » 2 Kor 2:6

"który i uczynił_dość_dużymi nas sługami nowego przymierza [gr.: < kaines diathekes >] nie litery [po grecku: < ou grammatos >], ale ducha [po grecku: < alla pneumatos >]; — bo litera [po grecku: < to gar gramma <] zabija, — zaś duch ożywia." - 2 do Koryntian 3:6, Interlinia Vocatio.
 
 Jeśli zaś chodzi o człon "tetra", to, jak i Kopalińskiego: " gr. tetra- 'cztero-' ".
 
 Mamy np. w terminie < tetragona > /zapis przez o[mega]/, LXX, w Ezechiela 41:21: "odrzwia były czworokątne".


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu