Strona główna » tematy biblijne » EMET » imię Boga » Żydzi nie zżymaj± się przed form± Jah

Ciekawe jednak, że Żydzi nie zżymaj± się przed form± "Jah" - skrócona forma Imienia Bożego - co widać zarówno w Interlinii żydowskiej [hebr. - ang.], jak i np. w Przekładzie I. Cylkowa.
 
 Oto Psalm 68:5 w Przekładzie Cylkowa --
 "¦piewajcie Panu, wysławiajcie Imię Jego; uderzcie w bębny na cze¶ć zasiadaj±cego w niebiosach przy imieniu Jah i radujcie się przed Nim." [reedycja 2008].
 Wyj±tek z komentarza u dołu do tego wersetu:
 "[...] Uderzcie w bębny ilekroć razy wspomnę imię Jego Jah. Podobny zwrót mowy Ex 32, 3. [...]".
 
 Interlinia żydowska [hebr. - ang.] tak oddaje: "Sing > to God, > make music > [to] His Name; >> extol > He Who rides > upon the highest heavens,* >> with YAH > His Name,* >> and exult > before Him. >>", edycja 2001, Brooklyn, NY, The Schottenstein Edition.
 Przypis u dołu: "< bejah szemo > - With YAH His Name. Praise Hashem with His Name "YAH" which denotes the Creator and Sustainer of the universe (Radak)."
 W zapisie oryginalnym < bejah szemo > -- oddano czcionk± hebrajsk±, czyli: ביה שמו.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu