Strona główna » tematy biblijne » EMET » Dz 17:26

Interlinia Vocatio oddaje: "Uczynił także, (by) z jednego [po grecku: < eks henos >]* cały lud ludzi zamieszkiwać** na całym obliczu — ziemi,".
[przypisy] "17,26* z domyślnym: człowieka.
17,26** Infinitivus oznaczający zamierzony skutek.".

Termin infinitivus = bezokolicznik

Frazę < eks henos > użyto ponadto w: Exodus 25:36, LXX; Daniela 3:51, LXX [dodatek apokryficzny, ew., jak chcą np. katolicy: deuterokanoniczny]; 8:9, LXX; do Rzymian 5:16; 9:10 ["Rebeka poczęła bliźnięta z jednego mężczyzny, Izaaka, naszego praojca:"]; do Hebrajczyków 2:11; Objawienie dane Janowi 21:21.

Proszę przepatrzeć owe - zapodane - miejsca i wyrobić sobie zdanie.

Nie analizuję, póki co, hebrajskich wersji tego fragmentu, gdyż traktuje to już jako przekład.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu