Strona główna » tematy biblijne » EMET » Boska natura » morfe

Konkordancja do LXX - Hatch&Redpath, Tom II, strona 934, środkowa kolumna - podaje po hasłem < morfe > --
 Sędziów (A) 8:18; Tobiasza (i S) 1:13; Hioba 4:16; Mądrości 18:1; Izajasza 44:13; Daniela 3:19; Daniela TH 5:6, 9, 10; 7:28; też 4 Machabejska 15:4.
 Mamy ponadto w nawiasie [...] trzy pozycje --
 [Aq Is. 52. 14.]
 [Sm. DT. 4, 12.]
 [Th. Da. 5. 6 : 7. 28]
 
 W grece "NT" mamy w: do Filippian 2:6, 7 oraz w wątpliwym fragmencie wg Marka 16:12.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu