Strona główna » tematy biblijne » EMET » ruch ciał niebieskich

Jak ktoś koniecznie chce znaleźć w Biblii uzasadnienie dla ruchów ciał niebieskich, to polecam tekst [Listu] Jakuba 1:17 z analizą greckich terminów zwłaszcza fragmentu: < parallage e tropes aposkiasma >.
 
 παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu