Strona główna » o witrynie » Kontakt

Jako argumenty na jakikolwiek temat tu poruszony - autor tej strony uznaje tylko wersety Biblijne.
Autor nie prowadzi jałowych dyskusji i dociekań.

W poruszanej kwestii należy podać krótkie twierdzenia a następnie werset jako argument.
Przykład:
twierdzenie: by wierzyć trzeba zdobyć wiedzę
argument: "wiara rodzi się z tego co się słyszy (...)" List do Rzymian 10: 17 BT

Autor zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi.
Ciekawe pytania i kwestie poruszone w korespondencji zostaną opracowane jako odrębne artykuły.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu