Strona główna » tematy biblijne » EMET » Bóg odnosi się do ludzi z szacunkiem

Wydawać by się mogło, iż Bóg Najwyższy - ze względów oczywistych - w odniesieniu do ludzi używa określeń oznaczających: rozkaz, polecenie w stylu bezdyskusyjnym itp.
 Jednak, co interesujące, Bóg odnosi się do ludzi z szacunkiem, np. poprzez użycie znanego sformułowania: "proszę, ew. "proszę cię".
 Bywa, że ów termin hebrajski nie jest w translacji uwzględniany, np. w Interliniach - też.
 
 I tak, mamy --
 Rodzaju 13:14: "I Jehowa rzekł do Abrama, gdy już Lot się od niego odłączył: "Proszę cię [hebr.: < na' >; Interlinia Vocatio: "**"], podnieś oczy i spójrz z miejsca, gdzie jesteś, na północ i na południe, i na wschód, i na zachód," - NŚ.
 Rodzaju 15:5: "Potem wyprowadził go na zewnątrz i rzekł: "Spójrz, proszę [hebr.: < habbet-na' >; Int. Voc.: "Spójrz_**"], na niebiosa i policz gwiazdy, jeśli potrafisz je policzyć". I odezwał się do niego: "Takie będzie twoje potomstwo"." - NŚ.
 Rodzaju 22:2: "On zaś przemówił: "Weź, proszę [hebr.: < qach-na' >; Int. Voc.: "Weź_**"], swego syna, swego jedynaka, którego tak miłujesz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria, i tam go ofiaruj jako całopalenie na jednej z gór, którą ci wskażę"." - NŚ.
 Wyjścia 4:6: "Wówczas Jehowa powiedział mu jeszcze: "Włóż, proszę [hebr.: < hawe'-na' >; Int. Voc.: "Włóżże"], rękę w górną fałdę swej szaty". Włożył więc rękę w górną fałdę swej szaty. Gdy ją wyjął, oto ręka była dotknięta trądem i wyglądała jak śnieg!" - NŚ.
 Liczb 12:6: "I przemówił: "Posłuchajcie, proszę [hebr.: < szim'u-na' >; Int. Voc.: "Słuchajcie_więc"], moich słów. Gdyby powstał spośród was prorok dla Jehowy, to dałbym mu się poznać w wizji. We śnie mówiłbym do niego." - NŚ.
 Sędziów 7:3: "A teraz zawołaj, proszę [hebr.: < qera' na' >; Int. Voc.: "zawołaj **"], do uszu ludu, mówiąc: 'Kto się boi i drży? Niech odejdzie' ". Toteż Gedeon poddał ich próbie. Wtedy odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy." - NŚ.
 Do Hioba Bóg zwracał się uprzejmie: Hioba 38:3: "Proszę, przepasz swe lędźwie jak krzepki mężczyzna i pozwól, że będę cię pytał, a ty mnie poucz." - NŚ; Też: 40:7, 10.
 I inne teksty z owym < na' >, gdzie to właśnie Bóg zwraca się uprzejmie do człowieka, np.: Izajasza 7:3; Malachiasza 3:10: "Wtedy_wypróbujcie_Mnie proszę w_tym"; Int. Voc..
 
 Okazuje się, iż nawet do Szatana Bóg zwracał się per "proszę" - Hioba 1:11; 2:5.
 
 Oczywiście wielokrotnie mamy użycie tego sformułowania, kiedy człowiek zwraca się do: Boga, człowieka, bądź do ludzi ["proszę", "proszę was", np.]. Taki np. przykład z Liczb 12:13: "I_krzyczał Mojżesz do_JHWH mówiąc: Boże proszę [hebr.: < 'el na' >] uzdrów proszę [hebr.: < refa' na' >] ją!" - Int. Voc.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu