Strona główna » tematy biblijne » EMET » Skała JHWH, skała Jezus

Oczywiście, że JHVH był ich Skałą, gdyż czytamy w Deuteronomium 32:4:
"Skała – doskonale są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny.".

'Skałą' jest też nazwany Chrystus. Nie wynika jednak z tego, że JHVH=Jezus.
Są bowiem miana wspólne dla JHVH i Jezusa, z czego jeszcze nie wynika to, co formułuje teologiczna doktryna o Trójcy.
Ale to taka tylko dygresja.

W Deuteronomium 32:4 mamy po hebrajsku: < haccur >; przy czym < ha > = particle article, < cur > = Skała.
Ciekawe, że terminu tego użyto jako imię własne człowieka --> np. 1 Kronik 8:30.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu