Strona główna » tematy biblijne » EMET » 12 apostoł

Dokładnie tekst mówi: "potem [gr. < eita >] (tym) [gr. < tois >]* Dwunastu [gr. < dodeka >]" - Interlinia Vocatio.

[przypis] 15,5* W oryginale rodzajnik, służący do substantywizacji liczebnika "Dwunastu".

substantywizacja [łac.], użycie części mowy, różnej od rzeczownika, w funkcji rzeczownikowej.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu