Strona główna » tematy biblijne » Biblia » Dlaczego uważam, że Biblia jest księgą natchnioną przez Boga?

informacje podstawowe

Bo mało prawdopodobne jest zebranie nawet kilku z poniżej omówionych kwestii w jednej księdze - a co dopiero ich wszystkich.

1. Biblia a nauka

Wypowiedzi zanotowane w Biblii odnoszące się do kwestii naukowych często nie były zgodne z ówczesną nauką.

 

2. Biblia a historia
Precyzyjne i umiejscowione (historycznie i geograficznie) zapisy.
Poniżej podam przykłady, które podawano jako brak zgodności historycznej - dopiero późne odkrycia historyczne potwierdzały wiarygodność Biblii

Zgodność z historią, wybrane przykłady:

 

3. Biblia a postacie

 

4. Harmonia

Spisywana przez 16 wieków 40 różnych osób (o różnym wykształceniu i pochodzeniu) zachowuje jeden temat: etapy realizacji zamierzenia przez Boga jego planu dotyczącego ludzi.

 

5. Biblia a sprzeciw

Żadnej innej księgi nie próbowano na taką skalę zniszczyć lub utrudnić do niej dostępu.

 

6. Biblia a dostępność

 

7. Biblia a proroctwa
Wybrane proroctwa:

 

8. Biblia a praktyczne, zawsze aktualne rady (przykłady)

Przezwyciężanie trudności gospodarczych:

Szczęśliwe życie:

Szczęśliwe życie rodzinne:

 

 

  więcej: Biblia księga natchniona przez Boga

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu