Strona główna » tematy biblijne » EMET » Dosłowność w tłumaczeniu

Przykłady dosłownej literalności u Budnego [ed. 1572] --
 "Będąc było słowo Jehowy" - Ezechiela 1:3
 "błogosławiąc błogosławiłeś" - Liczb 23:11
 "brzydząc brzydzi się" - 1 Samuela 27:12
 "Cżyniąc cżyńcie rzecż tę" - Jeremiasza 22:4
 "Drażniła drażniąc żeby ią frasowała" - 1 Samuela 1:6
 "hucząc hucżeć będą" - Psalm 132:16
 "hukáiąc hukamy" - Izajasza 59:11
 "idąc idźmy" - Liczb 13:30
 "iedząc ieść będziećie" - Joela 2:26
 "Karząc karał mnie" - Psalm 118:18
 "kroluiąc krolowáć będziesz" - 1 Samuela 24:21
 "kupuiąc kupię" - 2 Samuela 24:24
 "Lowiąc łowili" - Narzekania 3:52
 "ginąc poginiecie" - Deuteronomium 4:26
 "odstępuiąc odstąpiłám była" - Narzekania 1:20.
 
 To tylko nieliczne tego typu przykłady w Przekładzie Sz. Budnego.
 Nie zabrakło też literalności w Genesis 2:17: "bo ktorego dnia ieść będziesz z niego/ umieraiąc umrzesz."


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu