Strona główna » tematy biblijne » EMET » Literalna dosłowność

W związku z tym literalane oddanie - bo o ten aspekt /literalności/ chodzi głównie - jest takie właśnie, jak u Budnego i też w relacjach Ewangelicznych.
Przykładowo interlinearnie mamy wg Mateusza 20:22 -- "Odpowiadając [po grecku: < apokritheis >] zaś Jezus rzekł [po grecku: eipen >]: [...]" - Vocatio.

Innym przykładem, tym razem ze Starego Przymierza, jest wypowiedź samego Boga JHVH: "bo w_dniu (kiedy)_zjesz z_niego umierając [po hebrajsku: < moth >] umrzesz [po hebrajsku: < tamuth >]." - Rodzaju 2:17b; Vocatio.

Reasumując więc: ścisłe oddanie tekstu sprawia, iż mamy takie 'spotęgowane' wypowiedzi.

Jeśli nawet w translacji jakiejś nie ma literalnej dosłowności, to powinna być przynajmniej taka forma [można np. powiedzieć: ekwiwalentna], która w wydźwięku będzie miarą 'akcentu' tego właśnie, który dostrzegamy w zapisie tekstu w jęz. oryginału.
Dla przykładu, mamy takie oddanie Rodzaju 2:17b w NŚ: "bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz" [podkreślenie moje, E.].


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu