Strona główna » tematy biblijne » EMET » Przeciwnicy - 1 Kor 16:9

Trzeba mieć jednak świadomość o tym, o czym jest przestroga w 1 [Liście] do Koryntian 16:9 -- "bo otworzyły się przede mną wielkie drzwi prowadzące do działalności, ale jest wielu przeciwników." Po grecku < antikeimenoi polloi >; wg Int. Vocatio: "będący_przeciwnymi liczni.".
 Termin rdzenny od < antikeimenoi > to < antikeimai >. Występuje - wg morfologii - w:  wg Łukasza 13:17; 21:15; 1 do Koryntian 16:9; do Galacjan 5:17; do Filippian 1:28;  2 do Tessaloniczan 2:4; 1 do Tymoteusza 1:10; 5:14.
 
 Oby na nas spełniły się słowa z wg Łukasza 21:15; do Filippian 1:28a.
 Obyśmy się starali mówić zgodnie - a nie przeciw - 'ze zdrową nauką' [por. 1
 do Tymoteusza 1:10, 11; NŚ]. Por. 2 do Tymoteusza 1:13; do Tytusa 1:9.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu