Strona główna » tematy biblijne » EMET » Vacatio - księgi niekanoniczne

W wydanym sumptem Oficyny Vocatio Tomie "Grecko - Polski Stary Testament KSIĘGI GRECKIE" -- mamy wyłuszczone takie "księgi" jak --
 TOBIT - Księga Tobiasza czyli Tobita
 IOUDITH - Księga Judyty
 ESTHER - Księga Estery, fragmenty greckie
 MAKKABAION A' - 1 Księga Machabejska
 MAKKABAION B' - 2 Księga Machabejska
 SOFIA SALOMONOS - Księga Mądrości
 SIRACH - Mądrość Syracha
 BAROUCH - Księga Barucha, w tym List Jeremiasza
 DANIEL - Księga Daniela, fragmenty greckie
 AZARIAS - Azariasz
 SOUSANNA - Zuzanna
 BEL KAI DRAKON - Bel i wąż


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu