Strona główna » tematy biblijne » Szatan, Diabeł » Co może Szatan

Nie znalazłem (albo nie pamiętam) wersetu Biblijnego, który mógłby wskazywać na to , że Szatan zna nasze myśli.

Ponadto nie trzeba znać myśli ludzi , by móc nimi umiejętnie pokierować. Najważniejsze jest wówczas bycie dobrym obserwatorem. Potem wystarczy stworzyć dobre okoliczności :

 

\"14 Ale każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie. 15 Potem pragnienie, gdy stanie się płodne, rodzi grzech; z kolei grzech, gdy zostanie popełniony, wydaje śmierć.\" (Jak 1:14-15)

Szatan więc wykorzystuje nasze naturalne pragnienia.


Ale jakie są możliwości Szatana w kwestii wywoływania, tworzenie okoliczności , które podsycają niewłaściwe (przeciwne uznaniu Boga) zachowania? Z księgi Hioba dowiadujemy się, że Szatan może działać w dziedzinie ziemskiej - świecie materialnym. Z pewnością zakres jego działam (pola działania) jest uściślony - Bóg nakłada na niego pewne ograniczenia w tej sferze, chociażby nawet w zakresie błogosławieństw dla tych, którzy mu wiernie służą (por. Dlaczego-Bog-dopuszcza-cierpienia )

Natomiast jaki jest ten zakres? Co może, a czego nie? To możemy dociec rozpatrując opisane przykłady kuszenia.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu