Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Istota (osoba) Jezus

Jezusa jako istotę stworzono przed wszystkimi:
1. Jana 1:1 Na początku Było Słowo
2. Kol 1:15: Pierworodny wszelkiego stworzenia

Istota (osoba) duchowa - jako człowiek nazwana Jezus - przyjął postać człowieka:
1. Jana 1: 14 : Stał się ciałem - człowiekiem,
2. Jana 3:13: zstąpił z nieba
3. Hebr 5:7: za dni swego ciała
4. Żył i przed Abrahamem (Jana 8:58)

Podsumowanie : Filipian 2:5-7

Po śmierci ( umarł jako człowiek) - zmartwychwstał do życia w niebie: 1 Kor 15:20-23 (otrzymał ciało duchowe znowu 1 Kor 15: 38

 

 

inne:

Gdy był człowiekiem - odczuwał to co my. I tak samo musiał mieć zaufanie do boga, ze wskrzesi go do życia.
Hebr  4: 14;
Hebr 5:7-9

Zobacz róznież: 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu