Strona główna » definicje biblijne » Miłość

Termin \"miłość\" występujący w dostępnych tłumaczeniach Biblii tłumaczony jest z:

Z greckiego:

Najczęściej w pismach greckich słowo \"miłość\" jest tłumaczeniem agape.

Warto wiedzieć, że w grece występują jeszcz termin:


Z hebrajskiego:

O ich znaczeniu i nasileniu decyduje kontekst.


Ponieważ różnica między agape a filia nie została wykazana w wielu przekładach Biblijnych, bierze się stąd wiele błędnych domniemań o miłości okazywanej przez Boga.  Słusznie zauważył więc Zorell*:

Zrozumienie tych różnic pozwala lepiej zrozumieć myśl zawartą w określonych wersetach Biblijnych, np**:

 

 

Agape - czyli miłość oparta na zasadach

New Testament Words, profesor William Barclay:
„Agapē wiąże się z umysłem: nie chodzi tu o uczucie, które spontanicznie rośnie w naszych sercach [jak to może się dziać w wypadku miłości fi·li′a], lecz o zasadę, którą świadomie kierujemy się w życiu. Agapē kojarzy się przede wszystkim z wolą. Wskazuje na ujarzmienie czegoś, na zwycięstwo, wyczyn. Normalnie nikt nie pała miłością do swych nieprzyjaciół. Miłowanie ich wymaga ujarzmienia wszystkich naszych naturalnych uczuć i skłonności. Agapē (...) jest w rzeczywistości siłą pozwalającą miłować to, co nie wzbudza w nas ciepłych uczuć, kochać ludzi, których nie lubimy”.

„Bóg jest miłością (agape)” (1 Jana 4:8)
Ten zwrot sugeruje nam, iż Stwórca opiera swoją miłość do stworzeń na bezinteresownych (dla Siebie) zasadach. Przykładowy przejaw tej miłości: 1 J 4:9,10 - bezinteresowny dar -> korzystanie z niego opiera się na zasadach (Hebr 10:26,27).
Oczywiste też jest, że List  1 J 4:8 nie sugeruje iż Bóg (osoba) jest uczuciem. Chodzi o unaocznienie , iż jest to dominujący przymiot Stwórcy.

Na czym polega AGAPE?

Miłość do Boga
nie polega na afirmacji ale na konkretnym działaniu: 1 Jana 5:3 Bo miłość (agape) do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań (...)
Przestrzeganie zasad jakie daje Stwórca jest okazywaniem agape (miłości) do niego


Miłość Boga do jego stworzeń
Opiera się na relacji Stwórca - stworzenie, z tej relacji możemy domniemywać, że wypływa wiele zasad (np. obietnice złożone stworzeniom, \"odpowiedzialność\" za dzieła stwórcze (?),władza zwierzchnia (?), etc). Natomiast juz poza sferą domniemań, są oczywiste przejawy miłości( agape) Stwórcy. Miłość Boga przejawia się w działaniu.
Bezinteresowne działanie na rzecz ludzi (np. 1 J 4:9-10).
Oczywiście Bóg przejawia też miłość przyjacielską ( fi·li′a; Jn 5:20; 16:27 ). Oba te uczucia się nie wykluczają ( por. Jana 3:35 z Jana 5:20).

 

Przypisy:

* Lexicon Graecum Novi Testamenti, Paryż 1961, szp. 1402
** Słownik Vine’a (t. 3, ss. 21, 22)

 

Notatki:


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu