Strona główna » definicje biblijne » Tartar

Tartar  (grecki czasownik tartaròo)

Występuje w tylko to słowo w 2P 2:4. Podobną myśl zawiera Judy 6 (nie występuje w nim słowo Tartar).
W 1 P 3:19-20 Piotr wyjaśnił kiedy do tego doszło. Nawiązał tym samym do Rdz 6:1-4.

2 Piotra 2: 4 BT (podobnie BW)
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;

Nieposłuszne duchy znajdują się więc w:  \"ciemnych lochach\" (\"powrozy mroku\" GP, \"łańcuchy ciemności\" BG).
Z kolei Paweł pisze w Ef 6:10, że te niegodziwe duchy przebywają w niebiosach (GP).
A więc tartar nie jest miejscem ale stanem.

Tartar nie jest też:


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu