Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Bracia Jezusa

(temat w rozbudowie)

Termin brat (rodzony)* jest tłumaczeniem greckiego adelfòs.
Brat:  Każdy z synów mających wspólnych rodziców (lub jedno z nich) w stosunku do innego ich syna lub córki; po hebrajsku ʼach, po grecku adelfòs.

Bracia Jezusa Chrystusa

Tremin adelfòs np.:

Zarówno więc znaczenie słowa (poniżej odniesienie do kuzyna) jak i kontekst wskazują, że chodzi o braci Jezusa (nie kuzynów). I chyba z  tym poglądem zgadza się chyba większość tłumaczy Biblii ponieważ nie używają terminu kuzyn przy tłumaczeniu lecz brat.


Skąd wiadomo, ze nie chodzi o kuzynów Jezusa?**
Gdy mowa o braciach Jezusa niektórzy twierdzą, że chodzi o kuzynów gr anepsiòs. Jednak:


Skąd wiadomo, ze nie chodzi o braci duchowych ?


Zobacz również: czy Maria, matka Jezusa Chrystusa miała dzieci.


Dlaczego więc Jezus tuż przed śmiercią nie powierzył swej matki, Marii, opiece cielesnych braci, lecz apostoła Jana? (Jn 19:26, 27).
Najwyraźniej dlatego, że apostoł Jan, jego kuzyn, dowiódł swej wiary i Jezus szczególnie go miłował. Ta duchowa więź była dla niego ważniejsza od cielesnej; ponadto nic nie wskazuje na to, by bracia Jezusa już wtedy byli jego uczniami.


Skąd wiadomo, że nie było to rodzeństwo Jezusa z poprzedniego małżeństwa Józefa ?
Jest to jednak twierdzenie bezpodstawne, gdyż w gruncie rzeczy odbierałoby to Jezusowi pozycję pierworodnego i tym samym zaprzeczało jego prawu do dziedziczenia królestwa Dawidowego (2 Samuela 7:12, 13).


Sposób użycia w Biblii terminu "brat"/ cytaty wg NW/


1. dosł. "brat" - np.
- Rdz 25:24-25: 24 Z czasem dopełniły się jej dni, by urodziła, i oto były w jej łonie bliźnięta. 25 I wyszedł pierwszy, cały czerwony jak urzędowa szata włosiana; toteż nazwano go imieniem Ezaw. 26 Potem zaś wyszedł jego brat i ręką trzymał się pięty Ezawa; nazwano go więc imieniem Jakub. A Izaak miał sześćdziesiąt lat, gdy ona ich urodziła.
- Mt 4:21: . 21 A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy byli w łodzi razem z Zebedeuszem, swym ojcem, i naprawiali sieci; i zawołał ich

2. brat - wspólnie działający, w jednym celu: Chiram i Salomon (1Kl 5:1-12; 9:13)

3. brat - osoba blisko związana (przyjaźń) : Dawid i Jonatan (2Sm 1:26)

4. brat - osoby o określonych skłonnościach: Prz 18:9:  9 Kto się okazuje opieszały w swej pracy, jest bratem tego, kto doprowadza do ruiny

5. brat - uczeń Jezusa (Mt 25:40; 28:10; Jn 20:17)

6. brat - stołeczność (zbór) chrześcijan (Mt 23:8; Heb 2:17)

7. brat - jak członek ludzkości (Dz 2:8-10, 29, 37)

8. brat - członek zboru chrześcijańskiego (1Ko 7:14, 15)

9. bracia - ogóle określenie społeczności chrześcijan (Dz 1:15; Rz 1:13; 1Ts 1:4)


przypisy:

*
W New Catholic Encyclopedia (1967, t. 9, s. 337) przyznano, że jeśli chodzi o greckie słowa adelfoí i adelfaí, użyte w Mateusza 13:55, 56, to „za czasów ewangelisty oznaczały one w greckojęzycznym świecie rodzonego brata i rodzoną siostrę i tak je rozumiał grecki czytelnik.
**
Hipoteza, według której słowo „brat” (adelfòs) oznacza w tym wypadku „kuzyna” (anepsiòs), nie powstała wcześniej niż w 383 r. n.e. i przypisuje się ją Hieronimowi. Jednak Hieronim nie przytoczył żadnych uzasadniających ją argumentów, a w późniejszych pismach wyraził nawet pewne wątpliwości wobec swej „teorii kuzynów”. Biblista J. B. Lightfoot napisał: „Św. Hieronim nie oparł swej teorii na tradycji, a zatem dowodów na jej poparcie należy szukać wyłącznie w Piśmie Świętym. Zbadałem biblijne świadectwo i stwierdziłem, że (...) argumenty na rzecz tej teorii są znacznie słabsze niż argumenty przeciwko niej, należy więc ją odrzucić” (St. Paul’s Epistle to the Galatians, Londyn 1874, s. 258).


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu