Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Matka Jezusa

Czy Maria, matka Jezusa Chrystusa miała dzieci.

Pogląd, iż Maria z Józefem mieli inne dzieci, potwierdzają biblijne wypowiedzi o tym, że Jezus był „pierworodnym” Marii (Łk 2:7) i że Józef „z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna” (Mt 1:25). Nawet mieszkańcy Nazaretu rozpoznawali Jezusa jako „brata Jakuba i Józefa, i Judasa, i Szymona”, dodając: „A jego siostry — czyż nie są tu wśród nas?” (Mk 6:3).

temat do rozbudowy


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu