Strona główna » tematy biblijne » Trójca » 1 Tm 2:5, Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik ...

Tekst grecki (Textus receptus): εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους
BW: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
BT: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
BG:  Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

Werset wyraźnie wskazuje na 2 osoby :


Czy jednak Jezus jest "obecnie" pośrednikiem jako człowiek?
Jest to nierozsądne twierdzenie:

Kontekst

O czym więc mowa w tym wersecie ?

Werset wskazuje na relacje między - Bogiem a ludźmi.
Słowo "pośrednik" występuje w pismach greckich 6 razy i zawsze ma związek z formalnym przymierzem:

Co ciekawe w Hebr 8:1 Paweł pisze: " Właśnie takiego mamy arcykapłana i on zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach" oraz:  Hebr 9:24" Bo Chrystus wszedł nie do miejsca świętego uczynionego rękami, będącego odbiciem rzeczywistości, ale do samego nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga"

i dalej: 8:6 "Ale teraz Jezus dostąpił wspanialszej służby publicznej, tak iż jest też pośrednikiem odpowiednio lepszego przymierza"

Wyraźnie więc wskazane, że Jezus jest pośrednikiem przebywając w niebie. Jak wiadomo nie może więc być tam człowiekiem: "To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego" 1 Kor 15:50, porównaj od 15:38)

Natomiast najważniejszym aspektem jest to , że pośrednik , który zwarł nowe przymierze - zrobił to gdy był człowiekiem Łk 22:20 "I tak samo kielich - gdy już spożyli wieczerzę - mówiąc: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana."
Podobnie jak śmierć Mojżesza nie przestała z niego czynić pośrednika "starego przymierza" - tak samo śmierć Jezusa.

Wyraźnie to potwierdza kontekst: 5 wesret: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6 który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich."

Przymierze musi być uprawomocnione krwią ->  Heb 9:15 -> 9:16: "Bo gdzie jest przymierze, tam musi nastąpić śmierć człowieka doprowadzającego do zawarcia przymierza"

 

Wnioski :
1. Jezus jako człowiek jest pośrednikiem Nowego Przymierza miedzy Bogiem a ludźmi.

2. Jeśli Jezus byłby TYM Bogiem to nie potrzebował by pośrednika między sobą samym. (Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden." Gal 3:20)

3. Jeśli człowiek Chrystus Jezus - oddał swoje ciało na ofiarę - to tego ciała nie ma - podobnie jak człowieka (fizycznego):

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu