Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Mt 26:63-65, Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży

Mt 26:63-65 BT: 

63: Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?
64: Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich.
65: Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.

Werset ten NIC nie mówi o rzekomej Trójcy.

Uznanie przez Żydów, któregokolwiek z tych twierdzeń za bluźnierstwo nic nie wnosi do tematu Trójcy.

Słowa z wersetu 64 - Żydzi uznają za przyznanie się Jezusa, że uznaje się za tego mesjasza - tego Syna Bożego, który jest mesjaszem (dla nich to bluźnierstwo - ponieważ oni tak nie uważają).
Na potwierdzenie takich wniosków: Łk 23:2: I zaczęli go oskarżać, mówiąc: „Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród i zabrania płacić podatki Cezarowi, o sobie zaś mówi, że jest Chrystusem, królem"

 

Ps. 1
Co Żydzi rozumieli przez / uznawali za/ bluźnierstwo ? czytaj: bluźnierstwo

Zgodnie z kontekstem i terminologią Biblijną (bluźnierstwo) Żydzi więc mogli uznać za bluźnierstwo:
•    to że Jezus uznawał siebie za Mesjasza, Syna Bożego (wers 63)
•    opis Jezusa po prawicy Boga ( wers 64) - przypisywanie sobie przywilejów (które uznawali, że nie dostał od Boga)

Ps.2
W tym kontekście również wiele mówi nam przeżycie Szczepana.
Dz 7:54-58: 54 On zaś, będąc pełen ducha świętego, wpatrzył się w niebo i ujrzał chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga, 56 i rzekł: „Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga". 57 Wtedy krzyknęli na cały głos i zatkali sobie uszy rękami, i jednomyślnie rzucili się na niego. 58 A wypchnąwszy go poza miasto, zaczęli go kamienować. Świadkowie zaś złożyli swoje szaty wierzchnie u stóp młodego mężczyzny zwanego...

Słowa Szczepana są bardzo podobne do słów Jezusa.

Ps.3
Kolejnymi ciekawymi wersetami są: Jana 10: 24 -39

Co Żydzi mogli  uznać za bluźnierstwo (pomijam kwestię Chrystusa, bo ją już omówiłem) :


Wnioski

Z wersetu nie wynika, że Jezus uznawał się za TEGO Boga, wręcz przeciwnie:

-> Syn Boga
-> Mesjasz - czyli osoba posłana przez Boga
-> odrębna osoba w niebie (siedzący po prawicy)


Bluźnierstwem rzeczywistym mogło być (hipotetycznie):


PS.
Inne wnioski: Żydzi utożsamiali Mesjasza ze szczególnym Synem Bożym 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu