Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Jana 14:10 - Jezus w Ojcu

"Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł."

Jezus był tak samo w Ojcu -> jak jego uczniowie w Nim (i On w nich) : "W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was."  (14:20)

A owo bycie w Jezusie to miłość do niego i zachowanie jego przykazań: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie." (14:21)

Opisane w omawianym kontekście bycie w kimś - nie jest fizycznym przebywaniem w tej osobie, ale jak wskazują wersety: jest związane z naśladowaniem tej osoby.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu