Strona główna » Biblia, Pismo Święte » Praktyczna Biblia » Dbanie o zdrowie emocjonalne

Przysłów 14:30 NW:
30 Serce spokojne jest życiem dla ciała, lecz zazdrość jest zgnilizną dla kości.

Efezjan 4:31,32 NW:
31 Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem. 32 Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.

Kolosan 3:8-10 NW:
8 Ale teraz naprawdę odrzućcie od siebie to wszystko: srogie zagniewanie, gniew, zło, obelżywe słowa i sprośną mowę z waszych ust. 9 Nie okłamujcie się nawzajem. Zrzućcie starą osobowość razem z jej praktykami 10 i przyodziejcie się w nową osobowość, odnawianą dzięki dokładnemu poznaniu na obraz Tego, który ją stworzył,


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu