Strona główna » tematy biblijne » Zasady, postępowanie » Taniec w Biblii

W pismach hebrajskich (ST). Odpowiednikiem słowa „tańczyć" jest hebrajski czasownik chul, którego podstawowe znaczenie to „wirować; obracać" (Sdz 21:21; por. Jer 30:23). Od tego czasownika pochodzą dwa rzeczowniki tłumaczone na „taniec; krąg taneczny": machòl (Ps 150:4; Jer 31:4) i mecholáh (Sdz 21:21; PnP 6:13).

W Chrześcijańskich Pismach Greckich  (NT) odpowiednikiem wyrazu „tańczyć" jest słowo orchéomai. Według W. E. Vine'a „prawdopodobnie początkowo oznaczało ono podnieść, np. stopy; stąd: miarowo skakać" (An Expository Dictionary of New Testament Words, 1962, t. 1, s. 266).

Tańce z okazji zwycięstw, świąt, uroczystości:

Biblia zachęca do wychwalania Boga w ten sposób, np. (Ps 149:1, 3; 150:4)

Jednak są formy tańca, których Bóg wyraźnie nie pochwala:


Wydaję sie więc istotne z jakiej okazji się tańczy. 

Ponadto nie należy zapominać o zasadach dotyczących chrześcijanina, np.

Jak zawsze na to czy dany taniec jest stosowny, podobający się Bogu, może nam pomóc udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Jezus by wziął udział w takim tańcu -> Jana 1:43 -> 1 Piotra 2:21

---


Inne informacje o tańcu

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu