Strona główna » tematy biblijne » Modlitwa » O co można się modlić ?

Wiele osób odpowie, że tak naprawdę do Boga można się zwracać i modlić się o wszystko. Nie jest to jednak prawdą. Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw. Kluczowym wersetem to potwierdzającym,  są słowa z Listu 1 Jana  5:14 werset, gdzie czytamy, że Bóg wysłuchuje próśb ZGODNYCH Z JEGO WOLĄ.

O co więc możemy się modlić? Jakie modlitwy są zgodne z wolą Boga? Szereg przykładów modlitw zgodnych z Jego wolą znajdziemy w Biblii - dzisiaj omówimy kilka z nich.

Pierwszy przykład najbardziej znany - znajdziemy w Ewangelii wg Mt 6:9-13:
  „Macie więc modlić się w ten sposób: „‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj naszego chleba na ten dzień; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca'.

Jezus uczy nas kluczowych zagadnień, jakie powinniśmy poruszać w modlitwie: uświęcanie imienia Bożego, oczekiwanie i chęć uczestnictwa w planie Stwórcy dotyczącego Królestwa Bożego, i panowania Boga nad ziemią.
W kolejnych słowach Jezus porusza kwestię naszych potrzeb cielesnych (wyżywienie), przebaczenia naszych win oraz prośbę o pomoc w zwalczaniu pokus - te ostatnią kwestię podkreśla również w Mt 26:41.

Kolejny przykład modlitwy zgodnej z wolą Jehowy znajdziemy w Psalmie 25:4-5:
Daj mi poznać twe drogi, Jehowo; naucz mnie ścieżek twoich.
Spraw, bym chodził w twojej prawdzie, i ucz mnie, bo ty jesteś Bogiem mego wybawienia.

Psalmista prosi o zdobycie stosownej wiedzy, wiedzy, która pozwoli mu na postepowanie zgodne z oczekiwaniami Jehowy.

Również istotną kwestią jaka możemy poruszać w modlitwach jest prośba o Ducha Bożego, dzięki któremu nabieramy odwagi i sił do wykonywania woli Boga. Możliwość  prośby o Ducha Świętego podkreślił Jezus w Ewangelii Łukasza 11:13, gdzie w cześć końcowej wersetu czytamy:
Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy go proszą!"

Innym tematem, jakim możemy poruszać w prośbach do Boga, jest kwestia, która wynika z najważniejszej cechy po jakich mieli być rozpoznawani chrześcijanie. Miłość powinna nas pobudzać zarówno do udzielania bezpośredniej pomocy naszym współwyznawcom jak i do modlenia się za nich. Jakub w swoim liści 5:16 napisał: „Módlcie się jedni za drugich".

Kolejnym ważnym aspektem - i co powinno być oczywiste dla każdego, kto szczerze docenia wszystko co Bóg dla nas zaplanował i zrobił - jest dziękowanie Bogu. W 1 Tesaloniczan 5:17-18 Paweł napisał:
Nieustannie się módlcie. W związku ze wszystkim składajcie podziękowania. (w innym przekładzie czytamy: Za wszystko dziękujcie)

Już z tych niewielu dziś omówionych wersetów możemy określić  o co możemy się modlić. Nasze modlitwy do Stwórcy mogą  dotyczyć zarówno próśb jak i podziękowań. Próśb o uświęcenie imienia Boga, o realizację jego zamierzenia, próśb o Ducha Świętego, o stosowną wiedzę, o zwalczenie pokus, o zaspokojenie naszych potrzeba materialnych, próśb za współwyznawców. Podziękowań za wszystkie dobrodziejstwa jakie nasz spotykają, za dary cielesne - a również za samą niezwykłą,  w relacji Stwórca - stworzenie,  możliwość modlitwy.

Podsumowaniem tego wywodu niech będą słowa z Listu do Filipian 4:6:
O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem;

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu