Strona główna » tematy biblijne » różne » Mt 10:23

Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. (Mt 10:23)

Jezus udzielił tych wskazówek, przestróg i zachęt swoim apostołom, zrobił to jednak także z myślą o tych, którzy mieli uczestniczyć w ogólnoświatowym dziele głoszenia po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wynika to chociażby z jego wypowiedzi, że uczniowie będą „znienawidzeni przez wszystkich ludzi”, a nie tylko przez Izraelitów, do których zostali posłani apostołowie. Apostołów podczas zleconej im wtedy przez Jezusa służby najwidoczniej nie ciągano przed namiestników i królów (Mt 10:18). Naśladowcy jego nie byli też wówczas wydawani na śmierć przez członków swoich rodzin (Mt 10:21).
Kiedy więc Chrystus nadmienił, że uczniowie nie obejdą przydzielonego im terenu, „zanim przyjdzie Syn Człowieczy”, proroczo zapowiadał, że jego naśladowcy nie zdążą dotrzeć do wszystkich mieszkańców ziemi z orędziem o ustanowionym Królestwie Bożym, zanim on sam jako chwalebny Król przybędzie w Armagedonie w roli wykonawcy wyroku JHWH.

Zobacz również: Izrael Boży


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu