Strona główna » tematy biblijne » różne » Z kim prowadzić dyskusje biblijne ?

Z kim nie warto prowadzić dyskusji Biblijnych. Informacje o takich ludziach

1 Kor. 1:19-25 (nawiasy moje):  „Napisano bowiem: ‚Sprawię, że zginie mądrość mędrców, i odtrącę inteligencję intelektualistów'. Gdzież jest mędrzec? Gdzież uczony w piśmie? Gdzież uczestnik dysput tego systemu rzeczy? Czyż Bóg nie obrócił mądrości świata w głupstwo? Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez swą mądrość, Bóg uznał za dobre, by przez głupstwo [w opinii świata] tego, co jest głoszone, wybawić wierzących. (...) Bo to, co głupie u Boga [według świeckiej oceny], jest mądrzejsze niż ludzie, a to, co słabe u Boga [zdaniem świata], jest silniejsze niż ludzie".

1:Tym 6:20: "O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, odwracając się od pustych mów, które bezczeszczą to, co święte, oraz od sprzeczności fałszywie tak nazywanej „wiedzy"...

1 Tm 4:7: "Ale odrzucaj fałszywe opowieści, które bezczeszczą to, co święte, a są opowiadane przez stare kobiety..."

2 Tym 4:3-5: Nastanie bowiem czas, gdy nie zniosą zdrowej nauki, lecz zgodnie z własnymi pragnieniami nagromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali uszy; i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku fałszywym opowieściom. Ty jednak zachowuj we wszystkim trzeźwość umysłu,...

Ef 4:17: "To zatem mówię i świadczę w Panu, żebyście już nie postępowali tak, jak i narody postępują w NIEUŻYTECZNOŚCI SWYCH UMYSŁÓW, 18 będąc pod względem umysłowym pogrążone w ciemności, obce dla życia po Bożemu, z powodu tkwiącej w nich NIEWIEDZY, z powodu niewrażliwości ich serc. "


Jak widać zatem prowadzenie dyskusji z TAKIMI osobami mija się z celem. Podkreśl to jeszcze Biblia w wielu miejscach:

1 Tym 6: 4: ten jest nadęty pychą, niczego nie rozumie, lecz pod względem umysłowym choruje na dociekania i spory o słowa...

i podsumowanie wers 11: "Jednakże ty, o człowiecze Boży, uciekaj od tych rzeczy..."

1 Kor 2:14: Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo.

Mt: 11:18-19: Tak też przyszedł Jan, nie jadł ani nie pił, a jednak mówią: ‚On ma demona'; przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mimo to mówią: ‚Oto człowiek żarłoczny i oddający się piciu wina, przyjaciel poborców podatkowych i grzeszników'. Niemniej mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami".

 

Z jakimi ludźmi można prowadzić dyskusję? Należy wziąć pod uwagę podane powyżej wersety oraz:

1 Piotra 3:15: ... zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto od was żąda UZASADNIENIA nadziei, którą macie w sobie...

Dzieje 17:11:  Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają.

1 Kor 14:20: ... natomiast pod względem zdolności rozumienia stańcie się dorośli.

Rzymian 14:5: Jeden osądza, że jakiś dzień jest ważniejszy niż inny, drugi osądza jakiś dzień jak wszystkie inne; niech każdy będzie zupełnie przekonany w swoim umyśle.

 

 

Cdn.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu