Strona główna » tematy biblijne » Prawo, ofiary » Prawo ceremonialne nas nie obowiązuje, ale prawo moralne tak (Prawo Mojżeszowe)

Twierdzenie: Prawo ceremonialne nas nie obowiązuje, ale prawo moralne tak (Prawo Mojżeszowe)

1. Zapoznaj się z wersetami: koniec prawa

2. Ani Jezus, ani jego uczniowie nigdy nie dzielili praw na „moralne" i „ceremonialne". Powoływali się zarówno na Dziesięcioro Przykazań, jak i na resztę Prawa i uznawali, iż wszystkie jego przepisy są jednakowo ważne dla tych, którzy mu podlegają (Mt 5:21-48; 22:37-40; Rz 13:8-10; Jak 2:10, 11). Pismo Święte wyraźnie oznajmia, że Chrystusowa ofiara zniosła „Prawo przykazań złożone z postanowień" i że Bóg „wymazał spisany ręcznie dokument (...), który się składał z postanowień (...), i usunął go z drogi przez przybicie do pala męki". A zatem całe Prawo Mojżeszowe zostało ‛zniesione', ‛wymazane' i ‛usunięte' (Ef 2:13-15; Kol 2:13, 14).

3. Zwolennicy teorii dzielenia prawa i mówiący o prawie „moralnym" posługują się między innymi wersetem z Rz 3:31: „ Czy więc swoją wiarą znosimy prawo? (inne przekłady: unieważnia, obala, niszczy) Przenigdy! Wprost przeciwnie, prawo ugruntowujemy."

Czy ten werset wskazuje na konieczność przestrzegania prawa ?

4. Nowe przymierze

Prawo Izrelici otrzymali w 1513 roku na górze Horeb* (Wj 19:16-19; 20:18-21; Heb 12:18-21, 25, 26). Równocześnie zostało zawarte przymierze, ściśle związane z tym prawem (Wj 24:3-8; Heb 9:15-21). To przymierze i związane z nim prawo zostało usunięte i zastąpione lepszym przymierzem, zwartym przez Chrystusa, Hebr: 8:6: "Ale teraz Jezus dostąpił wspanialszej służby publicznej, tak iż jest też pośrednikiem odpowiednio lepszego przymierza, które zostało prawnie ugruntowane na lepszych obietnicach" i werset 13 kontynuuje tę myśl - Hebr 8:13: „Mówiąc: „nowe przymierze", sprawił, iż poprzednie stało się przedawnione."

Zachęcam do przeczytania rozdziałów od 7:1 do 10:38 listu do Hebrajczyków.

Zatem: twierdzenie, że "prawo ceremonialne nas nie obowiązuje, ale prawo moralne tak (Prawo Mojżeszowe)" - jest nieprawdziwe.

 

Przypis.

*Na ogół Żydzi dzielili te Pisma na trzy części: „Prawo Mojżeszowe", „Proroków" i„Psalmy" (Łk 24:44). Izraelitów obowiązywały również przykazania podawane przez proroków.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu