Strona główna » tematy biblijne » Prawo, ofiary » Dziesieć (X) przykazań » Czy Chrześcijanie podlegają 10-gu przykazaniom?

Paweł przytacza jedno z dziesięciorga przykazań, w kontekście nie obowiązywania prawa:

Rzym. 7:6, 7: „Teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa - ponieważ umarliśmy względem tego, co nas mocno trzymało (...) Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem?
Przenigdy! Doprawdy, nie poznałbym grzechu, gdyby nie Prawo; i na przykład nie poznałbym pożądania, gdyby Prawo nie powiedziało: ‚Nie wolno ci pożądać'"
.

Podsumowując swoje wywody w rozdziałach od 2 Listu do Rzymian, mówi w Rz 10:4: "Gdyż Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto wierzy, osiągnął prawość."

Wcześniej również zaznacza, ze nie jesteśmy już pod prawem Rz 6:14-15:
Grzech bowiem nie ma nad wami panować, skoro nie jesteście pod prawem, lecz pod życzliwością niezasłużoną. Cóż zatem? Czy mamy popełnić grzech, ponieważ nie jesteśmy pod prawem, lecz pod niezasłużoną życzliwością?"

Zatem: Chrześcijan nie obowiązuje 10 przykazań - zobacz również : koniec prawa


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu