Strona główna » tematy biblijne » Życie płciowe, narządy płciowe » Małżeństwo - rozpusta - rozwód » Brak możliwości rozwodu w Prawie Mojżeszowym

W przepisach Prawa Mojżeszowego znajdowało się postanowienie, na mocy którego mężczyzna mógł z pewnych powodów rozwieść się z żoną (Powtórzonego Prawa 22:13-19; 24:1; Mateusza 19:7, 8).
Z Księgi Wyjścia 22:16, 17 oraz Powtórzonego Prawa 22:28, 29 wynika, że prawo to nie przysługiwało, gdyby przed małżeństwem dopusciła się ta para rozpusty (współżycia pozamałżeńskiego).

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu