Strona główna » tematy biblijne » Zasady, postępowanie » Czy należy wszystko wybaczać ? Czy Bóg wybacza wszystko?

Przebaczanie:


"Użyte w Jer 31:34 „wspomnę" jest tłumaczeniem formy słowa „zachar". „Theological Wordbook of the Old Testament (Słownik Teologiczny Starego Testamentu) opisuje je jako „nadmieniać, oznajmiać, recytować, ogłaszać, wzywać, rozpamiętywać, oskarżać, wyjawiać". W Theological Dictionary of the Old Testament : „W rzeczywistości (...) [zachár] często nawiązuje do działania i pojawia się w połączeniu z czasownikami wyrażającymi czynność"

Gdy zatem Bóg mówi: ‛wspomina jego winę', to oznacza, iż poczyni kroki przeciw niemu z powodu braku skruchy (Jeremiasza 14:10).
A gdy mówi: „Ich grzechu nigdy nie wspomnę", to zapewnia, że jeśli raz przebaczył nam winy, nigdy się do nich nie odwoła, by nas oskarżać, potępiać lub karać."


Bóg wszystkiego nie wybacza:

Po pierwsze: Bóg nie wybacza automatycznie: w czasach Izraela należało złożyć ofiarę i okazać skruchę(Kapłańska 5:5-7), w naszych czasach należy okazać szczerą skruchę i zaprzestać złego postepowania.

Druga kluczowa kwestia: to, że grzesznik uzyska przebaczenie nie znaczy, że uniknie skutków swego postępowania, np.: „Pan również odpuścił twój grzech" (2 Samuela 12:13) + do końca życia ponosił przykre skutki swego grzechu (2 Samuela 12:9-14; zobacz też 2 Samuela, rozdział 24).

I trzecia: Do wybaczenia NIEZBĘDNE jest okazanie skruchy ! Jeśli grzesznik nie okazuje skruchy nie ma podstaw do wybaczania:


Przykładowe wersety i sytuacje opisanw Bliblii:

  1. Bóg nie wybaczył Adamowi i Ewie (Rodzaju 3:16-24)
  2. Bóg nie wybaczył Izraelitom np.: Nehemiasza 9:30
  3. Bóg nie wybacza trwania w grzechu po poznaniu prawdy o nim (Hebrajczyków 10:26, 27 + Mr 3:29)
  4. Judaszowi (Jana 17:12)
  5. Szatanowi (1 Jana 3:8 +
  6. współczesnym Jezusowi Izraelitom (jako narodowi) (Mat. 23:37, 38). W konsekwencji grzeszny, nieokazujący skruchy naród został zastąpiony Izraelem duchowym (Mat. 21:43; Gal. 6:16).
  7. nieokazującym skruchy (Hebrajczyków 6:4-6 +10:26, 27)


Mam nadzieję, że podane wersety bezsprzecznie pokazują, że Bóg nie zawsze wybacza i nie wszystko wybacza oraz, że podstawą do przebaczenia jest okazanie skruchy przez grzesznika (i zaprzestanie złych uczynków)


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu