Strona główna » tematy biblijne » różne » Jednak jak to możliwe, że 144 000 stoją przed 24 starszymi, skoro to te same osoby?

W Początkach dnia Pańskiego, część "królów" została wzbudzona już do życia w niebie" (1 Tes 4:15, 16) i pełni już symbolicznie funkcje wykonywana przez 24 odziały kapłanów, zobacz: 1 Kronik 24:1-19 - czyli są opisani w księdze Objawienia jako 24 starszych.
24 starszych jest ukazywane w miejscach obok tronu Stwórcy (Objawienie 4:4, 10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16-18) - symbolizują oni
cała grupę 144 000 już na STANOWISKACH w niebie.

144 tysiące są przedstawiani jako niepełna grupa, której cześć jest na ziemi, a cześć w niebie. Jako grupa nie pełni jeszcze funkcji kapłańskich i królewskich. Do takich wniosków prowadzi  Obj 7:1-17, gdzie w wersecie 3 i 4 jest mowa, że jeszcze 144 tys nie są opieczętowani (czyli muszą być na ziemi, bo po śmierci już mają gwarancję przynależenia do tej grupy jeśli dotrzymali wierności).
Ps. Ponieważ, jednak opis odnosi się do całej 144 tysięcy dotyczy również, ich współbraci, którzy już są w niebie (dlatego można powiedzieć, że stoją na "Górze Syjon").

Czyli opis jednej grupy dwoma terminami wskazuje na rolę jaką pełnili w chwili opisu/ w sytuacji opisanej.

 


 

Tematy do opracowania:

1. Co oznacza opieczętowanie

2. Syjon


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu