Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Czy Jezus Chrystus miał początek?

1. Jednyną logiczną konsekwencją wersetów opisujących Jezusa jako „jednorodzonego", zrodzonego" jest to, że owo „zrodzenie" musiało nastąpić. Jeśli tak, to był czas w którym nastąpiło. Przed owym „zrodzeniem" Jezusa nie mogło być - bo nie były zrodzonym.
zob. również: http://www.biblia.start24.eu/469-Czy-Jezus-jest-rowny-Stworcy-w-kontekscie-terminu-8222jednorodzony8221.html


2.Użycie w Biblii terminu „jednorodzony" zawsze odnosi się do osoby, która zaczęła istnieć w jakimś momencie
, przed zrodzeniem nie istniała - a sam akt zrodzenia jest czasem początku istnienia owej osoby.


3. Terminologia:

Termin „jednorodzony" jest tłumaczeniem greckiego „monogenés" - Cześć komentatorów oddało by drugi człon „genes" twierdzi, zęe nie pochodzi on od wyrazu gennáo („zrodzić"), lecz od génos („rodzaj").
Wyraz génos znaczy: „ród; plemię; potomstwo; rasa" - zatem i tak cały zwrot „monogenes" kojarzyć należy z pochodzeniem i narodzinami.

Komentarz do terminu „monogenes" z TWNT*:

„„[Cząstka] μονο- [mono-] nie wskazuje na źródło, lecz na naturę pochodzenia. A zatem μονογενής [monogenés] znaczy pojedynczo urodzony, tzn. bez rodzeństwa, co (...) można oddać tylko przez jednorodzony. Słowo to odnosi się do jedynego dziecka swoich rodziców i określa zwłaszcza jego pozycję w stosunku do nich. (...) Ale jest też używane w ogólniejszym sensie, bez związku z pochodzeniem, w znaczeniu jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, niezrównany"

„Znaczy ono jednorodzony. (...) W [Jana] 3, 16. 18; 1 J 4, 9 i [Jana] 1, 18 nie chodzi o zwykłe porównanie Jezusa do jednorodzonego syna, ale o to, że on naprawdę jest jednorodzonym Synem swego Ojca. (...) W J 1, 14. 18; 3, 16. 18; 1 J 4, 9 μονογενής bynajmniej nie oznacza tylko tyle, że Jezus jest jedyny w swoim rodzaju czy niezrównany; we wszystkich tych wersetach wyraźnie utożsamiono go z Synem (...), a w [Jana] 1, 14 dano to do zrozumienia. Jan używa μονογενής na określenie pochodzenia Jezusa. W jego wypadku μονογενής znaczy jednorodzony"


4. Potwierdzenie w kontekście wersetów Biblijnych, przykłady:

4.1. Jezus jest początkiem stworzenia Bożego

Obj 3:14
Tekst grecki (Textus receptus): και τω αγγελω της εκκλησιας λαοδικεων γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως του θεου
Biblia Warszawska: A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Oraz: Jana  1:1
Określenie „początek" w Jana 1:1 nie może się odnosić do „początku" Stwórcy, gdyż jest On wieczny i nie miał początku (Ps 90:2). Musi zatem chodzić o początek dzieła stwarzania, gdy Bóg powołał do istnienia Słowo, swego pierworodnego Syna. W podobnym sensie wyraz „początek" został użyty gdzie indziej w odniesieniu do rozpoczęcia jakiegoś okresu, działania czy procesu - np. „początek" chrześcijańskiej działalności adresatów pierwszego listu Jana (1Jn 2:7; 3:11), „początek" buntu Szatana (1Jn 3:8) czy „początek" zdradzieckich poczynań Judasza (Jn 6:64)

4.2. Jezus jest narodzonym z Boga - użyto formy gennáo („zrodzić"),

Tekst grecki (Textus receptus): οιδαμεν οτι πας ο γεγεννημενος εκ του θεου ουχ αμαρτανει αλλ ο γεννηθεις εκ του θεου τηρει εαυτον και ο πονηρος ουχ απτεται αυτου
Biblia Warszawska: Wiemy, ze żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.

 

Zobacz również mój komentarz do Kolosan 1:15: http://www.biblia.start24.eu/378-Kolosan-1-15-obrazem-Boga-.html

Temat możliwy do rozwinięcia, pod warunkiem, ze pojawią się jakieś konkretne argumenty Biblijne.

 

 

Przypisy

*Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament pod red. G. Kittela (1942)

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu