Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Mt 28:19 - bk.

Czytelnik: A jak skomentowałby Pan werset Mt 28:19?


Nie bardzo jest co komentować w tym wersecie:

MT 28:19 NW:" Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego,"

 

Werset ten nie daje ŻADNEJ możliwość ustalenia tożsamości, charakteru wymienionych 3 elementów. Przykładem się posłużę: „Idźcie na wojnę w imię Grzegorza, Mariana i honoru."

Wymienienie 3 elementów w jednym zdaniu nie wskazuje na jakieś szczególne powiązania miedzy tymi elementami, ani na ich naturę (nie można z tego wnioskować nic konkretnego).

 

Czytając Mt 28:19, trzeba brać pod uwagę - jak zawsze - inne wersety, np.:

http://www.biblia.start24.eu/213-Duch-Swiety.html

http://www.biblia.start24.eu/368-Jezus-i-relacje-z-Bogiem.html

http://www.biblia.start24.eu/374-Co-Bog-mowi-sam-o-Sobie.html

etc.

 

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu