Strona główna » tematy biblijne » Prawo, ofiary » Chrystus końcem prawa Mojżeszowego


 1. Chrystus KOŃCEM prawa (Rz 10:4) (O Żydach próbujących dalej przestrzegać prawa Paweł napisał "że mają gorliwość do Boga, ale nie wg dokładnego poznania" (Rz 10: 2).
 2. Rzymian
  • 7:6: Chrześcijanie uwolnieni od prawa mojżeszowego
  • 7:1-4: dzięki śmierci Chrystusa podlegamy pod nowe prawo
  • 3:20: z uczynków prawa nie można dostąpić usprawiedliwienia
  • 4:14: jeśli bowiem dziedzicami sa ci, którzy opierają sie na prawie - to wiara straciła znaczenie"
 3. Chrystus zniósł swoją śmiercią prawo przykazań Ef 2:13-15 -> Kol 2;13-14
 4. Nie było konieczne dla chrześcijan (nie był wymaganiem) Dz 15:28-30
 5. Kolosan 2 rozdział: Sabat cieniem* przyszłości (16)- > rzeczywistość należy do Chrystusa (17), który skreślił prawo przez swoją śmierć (14)
 6. Galatów 2 rozdział:
  • 16: prawo nie usprawiedliwi , dlatego niezbędna jest wiara w Chrystusa
  • 19: umrzeć dla prawa aby żyć dla Boga
  • 21: jeśli usprawiedliwienie jest z prawa to Chrystus umarł na darmo
 7. Galatów 3 rozdział:
  • 1-5: duch udzielany gdy wiara w Chrystusa , a nie posłuch prawu
  • 10: ci co polegają na prawie - przeklęci
  • 13: Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa
  • 15-18: obietnica co do potomstwa (Chrystusa) - ważniejsza niż prawo mojżeszowe
  • 19: prawo obowiązuje do przyjścia potomka (chrystusa) ->
  • 23 - 29: prawo wychowawcą prowadzącym do Chrystusa, gdy wiara nadeszła NIE POTRZEBUJEMY już wychowawcy
 8. Galatów :
  • 2:21: chruystus umarł na darmo, jeśłi prawośc osiągą sie przez prawo -> ci co polegają na uczynkach prawa są nierozumni (3:1) i są pod przekleństwem 3;10
  • 4: 4-5: Chrystus wykupił tych co podlegali prawu
  • 4: 21-31: jesteśmy dziećmi wolnej (nowego przymierza) a nie niewolnicy (starego przymierza - prawa)
  • 5:4: zerwali z Chrystusem jeśli chcą podlegać prawu
 9. Uwolnienie od całego prawa (także 10 przykazań)
  • Rzym 7:6-7
  • 2Kor 3:7-11
  • wszystkie przepisy prawa (w tym dziesięć słów) opierało się na dwóch przykazaniach - a nie na odwrót !!! Mt 22:34-40
 10.  List do Hebrajczyków
  • 6:20-7:  : Jezus nowym arcykapłanem (6:20) -> skoro zmiana kapłaństwa to zmiana też prawa (7:12) -> poprzednie prawo USUNIĘTE (7:18)
  • 8:1-13: lepsze przymierze zawarł Chrystus (6-7), ponieważ jest nowe przymierze - >stare uznał BÓG za przestarzałe (13)
  • 9: 14-28 : śmierć Chrystusa końcem prawa mojżeszowego -> zawarcie i uprawomocnienie nowego przymierza
 11. Prawo było dla Izraelitów - Psalm 147:19-20
 12. Chrystus zawarł "nowe przymierze" - Łk 22:20 -> Hebr 8:13 -> "usuwa pierwsze by ustanowić drugie" Heb 10: 9


Zanim dodasz komentarz, zapoznaj się też z:

http://www.biblia.start24.eu/110-Na-czym-polegalo-wypelnienie-prawa.html

http://www.biblia.start24.eu/438-Czy-wiec-Chrzescijan-nie-obowiazuja-zadne-normy-moralne-w-zwiazku-z-koncem-prawa-mojzeszowego.html


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu