Strona główna » tematy biblijne » Strach, kara, cierpienia » Czy Bóg nas straszy ?

Nie należy mylić straszenia z wymaganiami. Bóg słusznie mógł oczekiwać (i stawiać warunki), że skoro ktoś chce korzystać z jego błogosławieństw , to musi respektować jego wymagania. Jeśli wiec deklarowałeś się , że chcesz (czyli korzystałeś z określonych dóbr) - a nie spełniałeś warunków - to mogłeś sie spodziewać konsekwencji. Natomiast czy chciałeś podlegać tym warunkom czy nie - to sam masz wybrać (także dzisiaj).

Ciekawy w tym kontekście jest werset z Jer 21:8 : Do tego narodu zaś powiedz: Tak mówi Jahwe: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci\" oraz przeczytaj kontekst. Podobna myśl znajduje się w Pwt 30: 15 (ciekawa w podwójnym kontekście, jako też podsumowanie prawa): \"Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście\" i w 19: (..) kładę przed wami życie i śmierć\" (...). Wybierajcie więc życie, abyście żyli(...)\"
 
Ponadto jeśli jesteś osobą wierzącą w Boga zapewne też uznasz, ze tylko od Niego zależy możliwość udzielenia życia wiecznego. Także z tej perspektywy warto ocenić te nakazy. Bo choć miały przynosić realne korzyści (dosłowne, praktyczne, a także błogosławieństwa Boga) już podczas krótkiego życia poszczególnym członkom narodu izraelskiego, to miały też dawać perspektywę, życia wiecznego.
 I piękne posumowanie znajdziemy w Pwt: 30:11: \"polecenie, które dał Bóg (ich przestrzeganie), nie przekraczają możliwości człowieka\"
 
 * cytaty z BT wyd II poprawione


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu