Strona główna » tematy biblijne » Zasady, postępowanie » Co mówi Biblia o hipnozie?

Hipnoza od dawna jest powiązana z okultyzmem.
W  Encyklopedii okultyzmu i parapsychologii napisano na temat hipnozy:
- „Jej historia nieodłącznie się wiąże z okultyzmem”.
- " Nawet dziś wiele zjawisk mających związek z hipnozą zalicza się do ‚spirytyzmu’”

Okultyzm i spirytyzm jest w Biblii potępiony (nie podoba się Bogu):
- Pwt 18:9-12, niektóre przekłady oddają werset 11 "zaklinacz" lub "zaklina drugich"
- uczynki ciała - Gal 5:15-21
- groziła za spirytyzm śmierć Kpł 19:31 -> 20:6 ->20:27

Inne ciekawe wersety w tym kontekście:
- Iz 8:19
- Rz 12:1-2
- Flp 4:8

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu